נפתח כולל חדש!

נפתח כולל בבית הכנסת "סגולת ישראל" ברח' ויצמן:

שיעורי תורה בין השעות 20:00 - 16:00. 

לפרטים נוספים - עמי צנעני: 050-5320190