מכרז עבודות פיתוח בית עלמין

בס"ד

מצ"ב מכרז לעבודות פיתוח תשתיות ובניה בבית עלמין בגדרה

לפרטים נוספים: פרטי המכרז -  מכרז בית עלמין 1.18