זמני סיום מסכת בערב פסח

ביום שישי (ערב פסח) יד' בניסן, יתקיים סיום מסכת לאחר תפילת שחרית,

בבתי הכנסת הבאים: סיום מסכת פסח תשע"ט