מכירת חמץ והגעלת כלים תש"פ

מכירת חמץ תתקיים מיום חמישי א' ניסן עד יום שלישי יג' ניסן

בין השעות: 13:00 - 8:00 רק בטלפון: 055-9229867

נא לא להגיע למשרד.

ניתן גם לשלוח בקשה במייל: hThis e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  לרשום שם פרטי+משפחה.

כמו כן, לרשום שאתם עושים את הרב עמיהוד בניה שליט"א לשליח בהרשאה גמורה

למכור עבורכם את כל מיני החמץ שברשותכם.  מצ"ב פרסום:מכירת חמץ

לגבי הגעלת כלים - לאור המצב לא תתקיים הגעלת כלים, אלא אם כן נפרסם אחרת. מצ"ב עדכון מהרב:הגעלת כלים

 

 

פסח כשר ושמח!

רק בשורות טובות!