שיעור תורה בערב שבת

שיעורים בבית כנסת תפארת ישראל - רח' שמעון 4 גדרה

בכל ערב שבת מתקיימים שיעורים בבית הכנסת לפי הזמנים המפורטים בקובץ הנ"ל:   .שיעורי תורה בתפארת ישראל

שבת שלום ומבורך!