מתקני גניזה

מיקום מתקני הגניזה:

  • ליד ביכנ"ס נוסח אחיד, רח' פינס 2
  • ליד ביכנ"ס "נצח ישראל" רח' הרב גמליאל 1
  • ליד ביכנ"ס "חיי שלום" רח' זבולון 60
  • ליד ביכנ"ס "שערי ירושלים" רח' ראובן 1
  • בית כנסת "אור החיים הקדוש" – רח' בן גוריון
  • בית כנסת "עזרת אחים" – רח' שבטי ישראל 18
  • בית כנסת "חיי שלום" – רח' יהודה 4