תחרות "בית כנסת נאה בישראל"

המועצה הדתית בשיתוף עם ראש המועצה המקומית והמועצה לישראל יפה

מקיימים תחרות בית הכנסת הנאה בגדרה!!!

גבאי בתי הכנסת מוזמנים להצטרף לתחרות!!

יש להגיש את טופס ההרשמה עד ליום כג' אדר א', 28.2.19.

 

טופס הרשמה

הזמנה לגבאים

מודעת פרסום

תקנון התחרות

טופס הערכה