שיעורי תורה בעיר

 

שם בית הכנסת +נוסחכתובת ביהכנ"סשעורי תורה
אג' תפארת ישראל-תימני ש שפרינצק

כל יום בין מנחה לערבית.

* לימוד תורה בליל שבת (כשלוש שעות לאחר זמן הדלקת הנרות). לפרטים: טבלת זמני השיעור

אהבת ישראל- תימני שאמי הצאלה (גן חרצית)
גדרה החדשה
 
אהל יעקב-תימני ש דן פינת רמב"ם  
אור החיים-תימני ש ויצמן 100  

אור החיים הקדוש -ס

רח' בן גוריון, מזרח גדרה
 • יום א': 20:00 שיעור גמרא עם הרב ערן גלעדי.
  יום א': 20:30 שיעור לנשים.
 • יום ב': 20:00 שיעור "תניא" עם הרב ערן גלעדי
 • יום ג': 20:00 שיעור הלכה עם הרב אפללו
 • יום ד': שיעור תנ"ך עם הרב אלעד אליהו
 • יום ה': ליקוטי מוהר"ן עם הרב נתנאל רייך
 • יום שישי: 8:00 שיעור צורבא מרבנן
  יום שישי: 9:00 שיעור פרשת שבוע
 • יום שבת: שעה לפני מנחה - שיעור הלכה ופרשת שבוע עם הרב אלעד אליהו.
אור מציון-תימני ש העצמאות 2

כל יום בין מנחה לערבית.

איש מצליח גן העצמאות (מול "יובל גד") 
 • כל יום שיעור 19:30 עד 20:15
 • יום ד' – שיעור לווין של הרב דניאל זר שליט"א.
 • שבת: 13:45-15:30 – הלכות שבת.
 • שבת: 12:45-13:15 – שיעור לילדים פרשת השבוע.

 

אלי כהן-ס אלי כהן 7  
אשל סעדיה-תימני ש דנציגר 15  
בית חולים הרצפלד פרנקל אליהו

שבת: לאחר תפילת מנחה, מתקיים שיעור קבוע בסעודה שלישית.

בית יצחק-א סעדיה טרבן (בשביל, ליד רח' הג"א)
 • שבת: בתפילת שחרית..
 • שבת: שיעור בין מנחה לערבית
בית כנסת לעולי אתיופיה שפירא

 

העדה האתיופית ראובן  
הרמב"ם-תימני ב הג"א 7
 • כל יום בין 20:30-21:30. לאחר השיעור תפילת ערבית.
 • שבת: שיעור בין 16:00 – 15:00 – משנה ברורה והלכות שבת.
זכור לאברהם-תימני ש  רבן גמליאל
 • ימים א', ד': 20:30-22:30 שיעורי תורה, הלכות, מוסר וגמרא.
 • בשבת: שעורי תורה מהשעה 17:00 עד צאת השבת. 
חב"ד היסמין 24 
 • יום א:
  20:00 פרשת השבוע לפי שיחות הרבי. מפי הרב בנימין קרניאל.
 • יום ב':
  18:30 - טעמי המקרא (גברים). מפי אלעד חנינה.
  20:00 - גמרא. (גברים). מפי הרב ניסן זיגמן.
   21:15 - תניא (נשים) מפי דבורה זיגמן. בבית משפ' זיגמן, רח' מנשה 29.
 • יום ג':
  20:00 - פרשת שבוע והלכה (נשים).
  21:15 - דבר מלכות (גברים) - לימוד בבית משפ' איטח, רח' כצנלסון 1.
 • יום ד':
  20:00 - תניא (גברים) - מפי הרב בנימין קרניאל.
   21:15 - הלכה (נשים) - מפי דבורה זיגמן. בבית משפ' זיגמן, רח' מנשה 29.
 • יום ה':
  20:00 - מפגש לצעירים (גברים) - מפי הרב חנוך גכטמן. בית משפ' גכטמן, חבקוק 117. 
 • יום ו':
  06:45 - מאמר חסידות (גברים) - מפי הרב בני קרניאל.
  07:15 - חוברת התקשרות (גברים) - מפי הרב בני קרניאל.
 • שבת:
  06:30 - תורה אור. (גברים) - מפי הרב חנוך גכטמן.
  14:30 - חסידות. (נשים) (שעת השיעור משתנה לעיתים. יש להתעדכן) - מפי הרב בני קרניאל, בבית משפ' קרניאל, צבעוני 32.
  45 דקות לפני מנחה - חסידות (גברים) - מפי הרב בני קרניאל. (שעת השיעור משתנה. יש להתעדכן בלוח בית חב"ד לאותה שבת).
חיי שלום כפר אוריאל-
ספרדי
זבולון 60
 • ימים א' – ה': כולל בין 16:00-20:00
 • כל יום דף יומי בין מנחה לערבית.
חיי שלום נוה שולמית יהודה 4 
 • כל יום: שיעור בין מנחה לערבית
 • יום א': פעם בשבועיים בין מנחה לערבית שיעור מפי הרב עסוס.
 • יום ג': לאחר תפילת ערבית שיעור 1 – בהלכות שבת. שיעור 2 – הלכות טהרה.
 • יום ה': לאחר תפילת ערבית שיעור בנושא פרשת שבוע והלכות.
ישורון-א הבילויים 26 
 • יום א':
  5:30 - לימוד הדף היומי מפי הרב יהודה צור.
  21:30 - טעמי המקרא, ר' אילן קאזין.
 • יום ב':
  5:30 - לימוד הדף היומי מפי הרב יהודה צור.
  20:00 - גמרא, מפי הרב אברהם ברוך ברוק.
  21:00 - לימוד הדף היומי מפי ר' אלעזר כהנא.
 • יום ג':
  5:30 - לימוד הדף היומי מפי הרב יהודה צור.
 • יום ד':
  5:30 - לימוד הדף היומי מפי הרב יהודה צור.
  20:30 - שיטת ימימה לנשים
 • יום ה':
  5:30 - לימוד הדף היומי מפי הרב יהודה צור.
 • 20:30 - עבודת הנפש לאור פרשת השבוע מפי הרב יובל מיטלמן.
 • יום ו':
  5:30 - לימוד הדף היומי מפי הרב יהודה צור.
  אחרי תפילת שחרית - לימוד הדף היומי.
 • יום שבת:
  7:20 - "צורבא מרבנן" שיעור הלכה מפי הרב יובל מיטלמן.
משכן משה ויצמן 33 
 • דף היומי: ימים א'-ה' בשעה 19:00
 • יום ו' – בשעה 13:00
 • שבת – שעה לאחר צאת השבת
 • יום א': 21:30 – שיעור בחסידות
 • יום ד':בשעה 21:00 "צורבא מדרבנן"
נוסח אחיד-א פינס 2 
 • שיעורים 5 ימים בשבוע – בין מנחה לערבית.
 • יום ג' - בשעה 20:00 שיעור פרשת שבוע מפי הרב אריאל יוספוף
 • שבת: שיעור בשעה 16:20.
נצח ישראל-תימני ש  הרב גמליאל 1 
 • כל יום קיים כולל עד תפילת מנחה.
 • יום ב': שיעור לנשים 20:30 .
 • שיעורים בשבתות.
 • כל יום יש פעילות לפי דרישה.
נר חיים-תימני ש מנשה 30
 • בימים ג', ה': 20:30-21:45 שיעור עם הרב דוד תעיזי. 21:45 - ערבית.
 • בחורף – 20:00-21:30.
סגולת ישראל-תימני ש ויצמן (על הגבעה)
 • כל יום אחרי ערבית –לימוד בחברותות.
 • בשבת: 13:00-17:00 – שיעורים וקריאת פרקי אבות, משלי וזהר.
סיני-תימני ש ויצמן 47

שבת: 14:00 – לימוד אורח חיים ורש"י.

ע"ש פרידמן-אשכנז יהודה
 • שבת: 14:00 שיעור שירי שבזי לילדים (בנים).
 • שבת: בין מנחה לערבית שיעור + סעודה שלישית.
עזרת אחים שבטי ישראל 18  
עץ חיים קטרה-תימני ב שבזי  
עץ חיים תנעמי רבן גמליאל  
עץ יוסף-תימני ש נחום 12  
פורת יוסף זבולון  
שבזי טרבן
 • לפני מנחה ואחרי ערבית.
 • שבת: שיעור לאחר תפילת מנחה.
שבת אחים-תימני ש    
שערי ירושלים-ס ראובן 1
 • כל יום שיעור בין מנחה לערבית .
 • יום ה': שיעור אחרי ערבית
 • כולל יום שישי: 9:30-13:15.
 • אחרי תפילת מנחה (13:15) שיעור עד השעה 15:15.
 • שעה וחצי לפני צאת השבת – שיעור גמרא, הלכות, ופרשת שבוע.
שערי צדק-תימני ב יששכר 14  
אולפנת בהר"ן אולפנא הרב בהר"ן
 • יום ג': שיעור משנה לאחר תפילת ערבית.
תורת אמת ויצמן 21
 • שיעורים כל יום בין 23:00 – 19:00
תהילה לדוד יצחק בן צבי 58
 • נפתח כולל הפועל בכל ימות השבוע בין השעות: 10:00 – 12:00 .
 • שבת: שיעור לנשים 12:00-13:30 ע"י הרב מרחבי גמליאל.
ביהכ"נ במקלט מעון אמונה רח' ראובן במעון אמונה 

שבת: לפני תפילת ערבית

דיור מוגן בית בכפר  
אהבת עולם אורן 7
 • ימים א'-ה': שיעור קבוע בשעה 20:30.
 • שבת: 13:00 תהילים לילדים
 • שבת: שיעור קבוע בשעה 17:30-18:30.
בן איש חי האילנות פינת הארז
 • יום ב': שיעור בשעה 19:15
 • יום ד': שיעור בגמרא בשעה 19:15.
 • שבת: שיעור תורה בשעה 15:00.

 

צעירים אתיופים