נוהל הזמנת לוויה

יש להגיע למשרדי המועצה הדתית ולמסור "רשיון קבורה".
ניתן ליצור קשר: משרד – 08-8592625
שלמה תנעמי: 052-5344455
יהודה כלף: 050-7263039