נהלי קבלת כשרות

על מנת להגיש בקשה לקבלת הכשר לבית העסק, יש לפנות למשרדי המועצה הדתית לצורך מילוי טפסים ראשוניים.

ניתן גם למלא את הטופס המצורף באתר ולהעבירו למשרד.

לפרטים נוספים: 08-8592625

שובאל פרחי - מפקח כשרות: 052-8649953