נהלי הרשמה לנישואין

מזל טוב!!!

יש לפנות למשרדי המועצה הדתית כ- 3 חודשים לפני החתונה.

ניתן לראות את כל הנדרש לצורך הרישום במחלקת נישואין.  טל': 08-8592625.