זמני תפילות

 

שם בית הכנסת +נוסחכתובת ביהכנ"סחולשבת
שחריתמנחהערביתבוקרמנחה
אג' תפארת ישראל-תימני ש שפרינצק (בין רח' אשר לשבזי) 5:30 ברוך שאמר 20 דקות לפני השקיעה 15 דקות אחרי השקיעה 7:00 16:00
אהבת ישראל- תימני שאמי הצאלה (גן חרצית)
גדרה החדשה
      7:15 17:00
אהל יעקב-תימני ש דן פינת רמב"ם       7:00 ברוך שאמר 16:00
אור החיים-תימני ש ויצמן 100       7:00 14:00
אור מציון-תימני ש העצמאות 2 5:30 לפני השקיעה אחרי השקיעה 7:00 13:15
16:00
איש מצליח גן העצמאות (מול "יובל גד")  6:30 לפי זמני שקיעה  20:15 7:25-הודו 8:00 ברוך שאמר 13:15
אלי כהן-ס אלי כהן 7       7:30 (ותתפלל חנה) לפני שקיעה
אשל סעדיה-תימני ש דנציגר 15 6:00 לפי זמני שקיעה אחרי השקיעה 7:00 ברוך שאמר 16:00
בית חולים הרצפלד פרנקל אליהו       8:00 כשעה ורבע לפני צאת השבת
בית יצחק-א סעדיה טרבן (בשביל, ליד רח' הג"א)       8:00  לפני שקיעה
בית כנסת לעולי אתיופיה שפירא          
העדה האתיופית ראובן          
הרמב"ם-תימני ב הג"א 7 6:20
ר"ח – 6:15
20 דקות לפני השקיעה
  1. 15 דקות אחרי השקיעה
  2. 21:30 (זמן משוער)
7:00 17:00 (בקיץ)
זכור לאברהם-תימני ש  רבן גמליאל 5:30  10 דקות לפני השקיעה  אחרי השקיעה  7:00 ברוך שאמר  12:30 
חב"ד היסמין 24 
  1. ימים א'-ה': 5:45, 8:00.
  2. יום ו': 6:00, 8:00.
שקיעה צאת הכוכבים  8:00  חצי שעה לפני השקיעה 
חיי שלום כפר אוריאל-
ספרדי
זבולון 60 5:45  לפי זמני שקיעה  לאחר השקיעה  7:00  13:30 
חיי שלום נוה שולמית יהודה 4    10 דקות לפני השקיעה  לאחר השקיעה  7:00 

14:00 רש"י
15:00 -מנחה 

ישורון-א הבילויים 26    15 ד' לפני השקיעה 20 ד' אחרי השקיעה  8:00  15 ד' לפני זמן הדלקת נרות 
משכן משה ויצמן 33  7:00  קיץ – 6:45
חורף – בשקיעה

ימי שישי וערבי חג: 13:45.

קיץ – 20:00
חורף – לאחר השקיעה
7:30 קיץ – 18:00
חורף – 15:30
נוסח אחיד-א פינס 2  6:00 

1. בשעה 13:15

2. לפני השקיעה

אחרי השקיעה 8:00 12:30
17:15
נצח ישראל-תימני ש  הרב גמליאל 1 
  1. 5:15 – הודו
  2. 6:15 - הודו
  1. קיץ: 13:15
  2. חורף: 13:00
  3. 10 דקות לפני השקיעה
אחרי השקיעה 6:20 (פתח אליהו) קיץ: 13:00
15:30
חורף: 13:30
17:00
נר חיים-תימני ש מנשה 30     בימים ג', ה': ערבית בשעה 21:45 לאחר השיעור. 7:00 13:00 
סגולת ישראל-תימני ש ויצמן (על הגבעה) 5:00 לפי זמני שקיעה אחרי השקיעה 7:00 17:00
סיני-תימני ש ויצמן 47 5:00 לפני זמני שקיעה אחרי השקיעה 7:00 16:00
ע"ש פרידמן-אשכנז יהודה       8:30 18:30
עזרת אחים שבטי ישראל 18 5:15
ב'+ה': 5:00
לפני השקיעה אחרי השקיעה 6:45 17:00
עץ חיים קטרה-תימני ב שבזי       7:00 17:00
עץ חיים תנעמי רבן גמליאל ותיקין (לפי זמן הנץ)     7:00 ברוך שאמר 13:15 (כל השנה)
עץ יוסף-תימני ש נחום 12 5:45 לפני השקיעה אחרי השקיעה 6:45 13:15 קיץ
13:00 חורף
פורת יוסף זבולון 6:00 ברוך שאמר     7:30 ברוך שאמר 16:30
שבזי טרבן 5:30 לפני השקיעה אחרי השקיעה 7:00 ברוך שאמר 12:15
שבת אחים-תימני ש            
שערי ירושלים-ס ראובן 1 5:45 חצי שעה לפני השקיעה.
יום שישי – 13:15
חצי שעה אחרי השקיעה 7:45 ברוך שאמר 13:15
שערי צדק-תימני ב יששכר 14          
מזרח ג.– אור החיים
הקדוש
בן גוריון 5:30 20 דקות לפני שקיעה אחרי השקיעה

בנץ
7:30

 
אולפנת בהר"ן אולפנא הרב בהר"ן     20:30 8:00 שעה וחצי לפני צאת השבת
תורת אמת ויצמן 21     20:00, 22:00
22:30, 23:00
8:00 18:15
תהילה לדוד יצחק בן צבי 58   12:20   7:30 17:00
ביהכ"נ במקלט מעון אמונה רח' ראובן במעון אמונה        7:00  13:15 
דיור מוגן בית בכפר       8:00 19:15
אהבת עולם אורן 7

ימים א'-ה': 7:45

ביום ו': 8:00

 סמוך לשקיעה 21:30  7:45

קיץ - 18:30  

חורף: שעה וחצי לפני השקיעה.

בן איש חי האילנות פינת הארז      19:00  7:30  16:00
צעירים אתיופים